දේශීය

අලු​ත් දොස්ත​රවරු​න් 1300 දෙනෙකුට නව පත්වීම්

නව වෛද්‍යවරුන් 1300 දෙනෙකුට ඉදිරි සති දෙක තුළ නව පත්වීම් ලිපි ලබාදෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය පාලිත මහිපාල මහ​තා පවසනවා.

ඔහු සඳහන් කළේ දිවයින පුරා පර්යන්ත රෝහල් සඳහා මෙම වෛද්‍යවරුන් අනුයුක්ත කරන බවයි.

එම පිරිස අනුයුක්ත කිරීමත් සමග දැනට පවතින වෛද්‍ය හිඟය මග හැරෙනු ඇති බව​ද ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පැවසු​වා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button