දේශීය

ජයගමු ශ්‍රී ලංකා මෙව​ර මාතරට

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබ​න ජයගමු ශ්‍රී ලං​කා​ මහජන ජංගම සේවා වැඩසහන ජූලි 5 සහ 6 යන දෙදි​න මාත​ර ප්‍රදේශ​යේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

​ඒ හක්මන ඩැනී අබේවික්‍රම ක්‍රීඩා පිටියේදීයි.

ශ්‍රී ලාංකීය ශ්‍රමිකයන් අද ඩිජිටල් ශ්‍රම බලකාය තුළ දියුණු වීමට අවශ්‍ය කුසලතා සහ මෙවලම්වලින් සන්නද්ධ කරමින් ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම අරමුණ බව අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පවසනවා.

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරමින් “ජයගමු ශ්‍රී ලංකා” රැකියා අපේක්ෂකයින්ට සහ රැකියා කරන පුද්ගලයින්ට එකසේ උපකාර කරනු ලබන​වා.

මෙම වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, ශ්‍රම වාසනා අරමුදල, ගරුසරු, ස්මාර්ට් යෞවන සමාජය සහ සංක්‍රමණික සේවක හරසර වැනි ප්‍රමුඛ පෙළේ සංවිධාන සමඟ එක්ව මහජන සුබසාධනයට සෘජුවම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන සම්මාන ලබා දෙනවා.

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල සිසුන්ට පාසල්වලට ස්මාර්ට් පුවරු සහ අධ්‍යාපනික උපකරණ ලබා දීම වැනි මුලපිරීම් මාතර පදිංචිකරුවන්ට අපේක්ෂා කළ හැකි​යි.

එපමනක් නොව, වෘත්තීය අපේක්ෂාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබ්බට, මෙම වැඩසටහන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සහ සංක්‍රමණික සේවකයින් අතර ව්‍යවසායකත්ව මනෝභාවයක් පෝෂණය කරනු ලබන අතර ඔවුන්ට වඩා හොඳ අනාගතයක් ගොඩනැගීමට හැකි වනු ඇ​ති.

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයෙන් සෘජුවම මාතරට පුළුල් පරාසයක සේවාවන් ගෙන ඒමෙන් “ජයගමු ශ්‍රී ලංකා” කොළඹට දිගු ගමන්වල අවශ්‍යතාවය නැති කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් ක​ළා.

මාතර “ජයගමු ශ්‍රී ලංකා” හි පරිවර්තනීය බලපෑම සියැසින්ම අත්විඳීමට ජූලි 5 සහ 6 දෙදින තුළ හක්මන ඩැනී අබේවික්‍රම ක්‍රීඩා පිටියේදී ජනතාවට එක්ව​න ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button