දේශීය

නවක හෙද හෙදියන් 2519කට පත්වීම්

මෙරට රෝගී සත්කාර සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් නවක හෙද හෙදියන් 2,519ක පිරිසකට අද (17) පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ලිපි ප්‍රදානය සිදු කෙරුණේ අග්‍රමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කළා.

ඒ අනුව, 2018 වසරේ බඳවා ගත් සිසු හෙද කණ්ඩායම යටතේ 2020 වසරේ ජනවාරි මාසයේ පුහුණුවීම් ආරම්භ කර සාර්ථකව පාඨමාලා සම්පූර්ණ කරන ලද සිසු හෙද හෙදියන් මෙහිදී පත්වීම් ලැබීමට නියමිතයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, මේ වනවිට, දිවයින පුරා හෙද සේවයේ 42,000ක සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන අතර මෙම බඳවා ගැනීමත් සමඟ මෙරට හෙද හෙදියන්ගේ සංඛ්‍යාව 45,000 ඉක්මවා යනු ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button