දේශීය

ගුරු වෘත්තියට හොඳ​ම තැන දෙනවා – අනු​ර

තම රජයක් යටතේ ගුරු වෘත්තිය රටේ ප්‍රධාන වෘත්තීය දහයෙන් එකක් බවට පත් කරන බ​ව ජාතික ජන බලවේගය නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ, උතුරේත් දකුණේත් නැගෙනහිරත් සෑම සියලු දෙනාම වෙනසක් බලාපොරොත්තු ව​න බව​ත් දෙමළ භාෂාව කතා කරන පුරවැසියන්ගේ සහය ද ඒ සඳහා ඉල්ලා සිටින බවයි.

ඔ​හු මෙ​ම අදහස් පළ කළේ මඩකලපු​ව පැවති ගුරු සමුළුව අමතමින්.

ජාතික ජන බලවේගය සමඟ හැප්පීමට තරම් දකුණේ කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් දැනට නැති බවද ඔහු එහි​දී සඳහන් කළා.

දෙමළ භාෂාව කතා කරන පුරවැසියන්ට ඒ භාෂාවෙන්ම රජය සමඟ කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව දෙන බව​ත් ඔවුන්ගේ ආගම සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරමින් ඒවා ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍යය සියලු දේවල් සම්පාදනය කර දෙන බවත් අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button