දේශීය

වගා හානි ගොවීන්ට නොමිලේ ඉන්ධන සහනාධාර

යල කන්නයේ වගා හානිවූ ගොවීන්ට මෙවර මහ කන්නයේ ගොවිතැන් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා හෙක්ටයාර් එකකට ඩීසල් ලීටර් 40ක් බැගින් නොමිලයේ ලබා දීම ඇරැඹූ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා ගොවි ජනතාවට වවුචර්පත් නිකුත් කිරීම කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් අගුනකොළපැලැස්සේදී සිදු කෙරුණා.

පසුගිය යල කන්නයේ විශාල ලෙස වගා හානි වාර්තාවූ වලව කලාපය, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු වගාහානි සිදුවූ සියලුම ගොවීන්ට මෙම ඉන්ධන සහනාධාරය හිමිවන බවයි වාර්තාවන්නේ.

පසුගිය යල කන්නයේ වීවගා කළ අක්කර 65,000ක් නියඟයෙන් හානියට පත්වූ අතර එම ගොවි ජනතාවට මෙවර මහ කන්නයේදී කුඹුරු අස්වැද්දීම සඳහා මෙම ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දෙන ලෙස අමාත්‍යවරයා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස්දී තිබෙනවා.

චීන රජය විසින් පසුගිය මහ කන්නයේ වීවගා කිරීමට නොමිලයේ බෙදා දීම සඳහා ඩීසල් ලීටර් මිලියන 6.9ක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට ලබාදී තිබුණා.

එම ඩීසල් බෙදා දීමේදී යම් කුඩා ප්‍රමාණ ඇතැම් ගොවි ජනතාව විසින් ලබා නොගත් අතර ඒ යටතේ ඩීසල් ලීටර් මිලියන 02ක් ඉතිරිවූ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button