දේශීය

ළහිරු සහ දුමින්ද ඇතුළු තිදෙනා​ට අධිකරණයෙන් නියෝගය​ක්

ළහිරු වීරසේකර, දුමින්ද නාගමුව සහ රත්කරව්වේ ජිනරතන හිමි කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් අද (03) ඇප මත නිදහස් කර තිබෙනවා.

පසුගිය 20 වනදා ජන අරගල ව්‍යාපාරය විසින් කොළඹ පැවැත්වූ විරෝධතාවය අතරතුර මෙම පිරිස අත්අඩංගුවට ගැනුණා.

භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම, විදෙස් ගිවිසුම් ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් මෙම් විරෝධතාව කොටුව දුම්‍රි​ය ස්ථානය අසලින් ආරම්භ කර තිබුණා.

එලෙස අත් අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් මාර්තු 27 වන දා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොළඹ කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළා.

මාර්තු 27 වන දින අත්අඩංගුවට ග​ත් දුමින්ද නාගමුව, ළහිරු වීරසේකර සහ රත්කරව්වේ ජිනරතන හිමි කොළඹ කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව  අප්‍රේල් මස 03 වනදා දක්වා යළිත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට අධිකරණය නියෝග කර තිබුණා.

ඒ අනුව අද දිනයේ ඔවුන් ඇප මත නිදහස් කර තිබෙනවා.

Related:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button