දේශීය

ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට එකඟතාවක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජාත්‍යන්තර ණයහිමියන් අතර බැඳුම්කර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා වන කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයකට පැමිණ තිබෙනවා.

රොයිටර් පුවත් සේවය පෙන්වා දෙන්නේ ඊයේ (03) දිනයේ දී අදාළ එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බව​යි.

ඒ අනුව අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 12.5ක ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බව සඳහන්.

වසරකට වැඩි කාලයක් පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව මෙම එකඟතාවට පැමිණ ඇති බව​යි වාර්තා වන්​නේ.

ඒ අනූව ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කරවල 28%​ක නාමික අඩුකිරීමකට ණයහිමියන් එකඟ වී ඇති බව සඳහන්.

ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර ප්‍රතිව්‍යුහගතකිරීම ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති ප්‍රධාන කොන්දේසියක් වනවා.

ශ්‍රී ලංකාව ද්වීපාර්ශවීය ණයහිමියන් සමග ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා මේ වන විටත් ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබෙනවා.

මේ අතර 2024 විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන යටතේ අනුමත කරන ලද සියලුම ව්‍යාපෘති අගෝස්තු 31 වන දිනට පෙර අවසන් කළ යුතු බව මුදල් ආර්ථික, ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ, අමාත්‍යාංශ ලේකමවරයා විසින් ඊට අදාළ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් මෙම දැනුම්දීම සිදුකර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button