දේශීය

පාකිස්තානයෙන් ගෙනා මිරිස් තොගයක ඇෆ්ලටොක්සීන්

ඇෆ්ලටොක්සීන් විෂ රසායනිකය අඩංගුවීම හේතුවෙන් පාකිස්ථානයෙන් ආනයනය කළ මිරිස් තොගයක් ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමට පියවර ගත් බව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර පාලන ඒකකයේ නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ, මිරිස් කන්ටේනර් 25 ක් ඒ අතර වන බවයි.

ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, මෙරට ව්‍යාපාරිකයින් පිරිසක් එම මිරිස් ආනයනය කර තිබූ බවයි.

මේ අතර, ආහාරවල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලු දැනුම් දීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ, ආහාර පාලන ඒකකය විසින් 0112 112 718  යන දුරකතන අංකයක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button