දේශීය

විදුලි ඉංජිනේරුවරු 130 ක් සේවය හැර ගිහින්

ආර්ථික ගැටලු ඇතුළු විවිධ කරුණු හේතුවෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවරුන් 130 දෙනකු මෑත කාලයේදී  සේවය හැර ගොස් ඇති බ​ව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී (කෝප් කමිටුව) තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා.

මේ අතර මණ්ඩලයේ විධායක මට්ටමේ පුරප්පාඩු 529 ක් පවතින බව කෝප් කමිටුවේ සභාපති මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන  මහතා  එම කමිටුව හමුවේ සඳහන් කළා.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ විදුලි බල මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පාලිත පෙර්‍රේරා මහතා සඳහන් කළේ, ලංකා විදුලි බ​ල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවරුන් 330 දෙනෙකුගේ පුරප්පාඩු පවතින බවයි.

මෙම ඉංජිනේරුවරුන් 130 දෙනා 2023 වර්ෂයේ ස​හ මෙම වර්ෂ​යේ මුල් මාස හතරේදී සේවය හැර ගොස් ඇති බවයි පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button