යළි

 • දේශීය

  බුත්තල යළි හෙලවෙයි

  බුත්තල ප්‍රදේශයේ මැග්නිටියුඩ් ඒකක 3.2 ක සුළු භූ චලනයක් සිදුව ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. අද පෙරවරු 11.45 ට…

  Read More »
 • දේශීය

  ආශු යළි පුටුවට

  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ නැවතත් එම තනතුරෙහි පිහිටුවීමට ජනධිපතිවරයා පියවර ගෙන තිබෙනවා. ආශු…

  Read More »
Back to top button