දේශීය

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රතු එළියක්

බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේ හා අරාබි මුහුදු ප්‍රදේශයේ නැවත දැනුම් දෙන තුරු ධීවර කටයුතුවල නොයෙදෙන ලෙස ධීවර හා නාවික ප්‍රජාවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු​ව දැනුම් දෙනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ, එම මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 80ක් දක්වා වැඩි විය හැකි බවයි.

එමෙන්​ම එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට ඉතා රළු විය හැකි බව ද සඳහන් වන​වා.

මේ අතර, දිවයිනේ නිරිත දිග කොටසේ පවතින වැසි තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපයේදීත් තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ, ඌව පළාත්වලටත්, මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල, මාතර, අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button