දේශීය

ඉදිකිරීම් භාණ්ඩවලට මිල සූත්‍රයක්

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ භාණ්ඩ සඳහා මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වාදීමට වෙළඳ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ ජනතාවට සාධාරණ මිලට ලබා දීමටත් එම භාණ්ඩ වැඩි මිලට හෝ අධික ලාභ ලබමින් සිදු කරන අලෙවිය වැළැක්වීම පිණිසත් ඒ සඳහා මිල සූත්‍රයක් වැනි ‘ඇස්තමේන්තු මිල පරාසයක්‘ හඳුන්වා දීමට වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඉදිකිරීම් භාණ්ඩවල අධික මිල හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතු 90%කින් පමණ කඩා වැටී ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

ආරම්භයක් ලෙස සිමෙන්ති, තීන්ත වර්ග, යකඩ හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා විදුලි වයර් ඇතුළු උපාංග සඳහා වන ඇස්තමේන්තු මිල පරාසයක් හඳුන්වා දෙනු ඇති.

එම මිල පරාසය හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය පාරිභෝගික අධිකාරිය හා වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය එක්ව අදාළ අයිතමයන් ආනයනය කිරීම වෙනුවෙන් වැය කළ මුදල්, ගෙවන ලද ආනයනික බදු, රේගු බදු හා සෙසු ආනයනික ගාස්තු පිළිබඳ සමස්ත වැය සම්බන්ධයෙන් සලකා බලා පාරිභෝගිකයා අතට පත් වන විට එහි මිල පැවතිය යුතු මිල පරාසය හඳුන්වා දෙනු ලබන අතර එවිට පාරිභෝගිකයාට අදාළ භාණ්ඩයේ සැබෑ මිල හඳුනා ගත හැකි වනවා.

එමෙන්​ම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ නියුක්තව සිටි 2,0000කට වැඩි පිරිසක් විදේශගතව සිටින බවද වැඩිදුරටත් සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button