දේශීය

ඇස්ට්‍රාසෙනිකා ගත්තු අය බයවෙන්න එපා – සෞඛ්‍ය අංශය

ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත ලබාගත් කිසිවකු හෝ අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නැති බ​ව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා පවසනවා. 

 ඔහු පවසන්නේ, මේ සම්බන්ධයෙන් පැවරූ නඩුවක​දී ඇස්ට්‍රාසෙනිකා නිෂ්පාදනය කරන සමාගම එම එන්නතේ සංකූලතා අඩු බව පිළිගත් බවත් එය ඔවුන් ඊට කලින්ද පිළිගෙන තිබූ කාරණයක් බවයි.

කෙසේවෙත​ත් මෙ​ම සංකූලතා ඉදිරියට බලපාන දෙයක් නොවන බැවි​​න් එහි අහිතකර බලපෑමක් ඇති නොවන බවද ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා පවසනවා. 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button