දේශීය

විදුලිබිල අඩු වෙන්නේ මෙහෙමයි

ජූලි මාසයේ 1 වනදා සිට විදුලි බිල අඩු කිරීමට යෝජනා කර ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පවසනවා.

ඒ අනුව, අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, ගෘහස්ත කාණ්ඩයේ පාරිභෝගිකයින්ට වැඩි සහනයක් ලබාදීමට නියමිත බවත් එම යෝජනාවට මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අනුමැතිය හිමිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

ඒ අනුව, ඒකක 0 – 30 අතර ඒකකයක මිල රුපියල් 8 සිට 6 දක්වා අඩු කිරීමටද, ඒකක 30 – 60 අතර රුපියල් 20 සිට 9 දක්වා අඩු කිරීමටත්, ඒකක 60 – 90 රුපියල් 30 සිට 18 දක්වා අඩු කිරීමටද, ඒකක 90- 180 රුපියල් 50 සිට 30 දක්වා අඩුකිරීමටත් යෝජනා කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button