දේශීය

ලංකාව ගැන ලෝක බැංකුව කිය​යි

ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ කඩා වැටුණු ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා ඉක්මණින් යථා තත්ත්වයට පත් වීම හේතුවෙන් ලෝක බැංකුව මෙරට ආරථික පුරෝකථනය පදනම් අංක 50 කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙම වසරේදී 2.2% ධනාත්මක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ශ්‍රී ලංකාව ළඟා කරගනු ඇති බ​ව ලෝක බැංකුව දකුණු ආසියාවේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ වාර්තාව මගින් පුරෝකථනය කර තිබෙනවා.

එමෙන්​ම ශ්‍රී ලංකාව මෙම වසරේදී ළඟ කර ගන්නා ආර්ථික වර්ධන වේගය තවත් වර්ධනය කර ගනිමින් ලබන වසරේදී 2.5% සීමාවට පැමිණෙනු ඇති බවද ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ එම වාර්තාවෙහි සඳහන්.

තවද එම ලෝක බැංකු වාර්තාවේ සඳහන්වන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව සිය නිල සංචිත ඉදිරියේදී තවත් වර්ධනය කර ගනු ඇති බවත් මෙරටට ලැබෙන විදේශ ප්‍රේෂණ සහ සංචාරකයන් ගෙන් ලැබෙන ආදායම ඉදිරියේදී තවත් වර්ධනය වනු ඇති බවයි.

 කඩා වැටුණු ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය නැවත ගොඩ ගැනීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙරටට ලබා දුන් ණය මුදල විශාල සහායක්වූ බවද ලෝක බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

ශ්‍රී ලංකාවේ දරිද්‍රතා මට්ටම 2026 වසර තෙක්  22% සීමාවට වඩා ඉහළින් පවතිනු ඇති බවද ලෝක බැංකුව එම වාර්තාව මගින් පුරෝකථනය කර තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේ හතරවැනි කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාව 4.5% ධනාත්මක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ළඟා කර ගත්තත් සමස්තයක් ලෙස 2023 වසරේදී 2.3% ක සෘණාත්මක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ළඟා කර ගෙන තිබුණා.

එමෙන්ම පසුගිය වසරේදී මෙරට දරිද්‍රතා මට්ටම 26% ක් ලෙස වැඩිදුරටත් සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button