දේශීය

රාජ්‍ය ඔසුසල වැසෙ​යි

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව යටතේ පාලනය වන කොළඹ පුරහළ ප්‍රධානම රාජ්‍ය ඔසුසලේ සේවකයන් දීමනා පිළිබඳව ගැටලුවක් හේතුවෙන් එහි දොරටු වසා අද (9) පෙරවරුවේ සිට වර්ජනයක නිරත​වී තිබෙනවා.

‘2023 සහ 2024 අයවැයට අදාල දීවන වියදම් දීමනාව වහා ලබාදෙනු’ ලෙස එම ඔසුසලේ ප්‍රධාන දොරටුවේ පුවරු දෙකක් ප්‍රදර්ශනය කර තිබුණා.

දීමනා පිළිබඳව ගැටලුවක් හේතුවෙන් එම ආයතනයෙහි දොරටු වසා තබමින් අදාළ සේවකයින් වර්ජනයේ නියැලී ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button