දේශීය

අපයෝජනය නඩුවට පැමිණි දැරිය අධිකරණය භූමියෙත් අපයෝජනයට ලක් කරලා

ලිංගික අපයෝජනයකට ලක් වීම හේතුවෙන් අධිකරණයට කැඳවා සිටි 12 හැවිරිදි වින්දිත දැරියක් අධිකරණ භූමිය තුළදිම බරපතල ලිංගික අපයෝජනයකට ලක් කිරීම සම්බන්ධව 58 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් ගලගෙදර පොලීසිය මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

අදාල වින්දිත දැරිය සිය මව සමඟ අධිකරණයට පැමිණ අධිකරණයේ පරිවාස කාර්යාලය ඉදිරිපිට බංකුවේ වාඩිවී සිටියදි වෙනත් නඩු කටයුත්තක් සඳහා අධිකරණයට පැමිණි පූජාපිටිය ප්‍රදේශයේ තාවකාලිකව පදිංචිවී සිටින අයෙක් දැරියට මෙම අපරාධය සිදුකර තිබෙන බවයි වාර්තාවන්නේ.

පරිවාස නිලධාරිනියන් විසින් මෙම පුද්ගලයා ගලගෙදර පොලිස් ස්ථානයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව පොලිසිය විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

අපයෝජනයට ලක්වු දැරියගේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇයගේ මවගේ භාරයේ ගලගෙදර රෝහලේ දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙන බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button