දේශීය

සජිත් – අනුර විවාදයට දින නියම වෙ​ලා 

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමග විවාදය සඳහා ලබාදුන් දිනවලින් ජුනි 6 දිනය අනුර කුමාර දිසානායක මහතා භාරගෙන තිබෙනවා.

ජාතික ජන බලවේගය වෙනුවෙන් එහි විධායක සභික නලින්ද ජයතිස්ස මහතා මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් මේ බව ප්‍රකාශ කළා.  

ඒ අනුව සමගි ජන බලවේගය විවාදයේ කටයුතු සූදානම් කිරීම සඳහා පත් කළ නලින් බණ්ඩාර මහතා සමඟ ස්ථානය, වේලාව, විවාදයේ විෂය පථය ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කර තීරණය කරන බව නලින්ද ජයතිස්ස මහතා වැඩිදුරටත් පවසනවා.

සමගි ජන බලවේගය සහ ජාතික ජන බලවේගයේ ආර්ථික කමිටුව සහ පක්ෂ නායකයන් අතර පැවැත්වෙන විවාදය සඳහා දින ලබාදීමට සමගි ජන බලවේගය ඊ​යේ (19) පියවර ගෙන තිබුණා.

ඒ අනුව පක්ෂ දෙකේ ආර්ථික කමිටු අතර විවාදය මැයි මස 27ත් 31ත් අතර දිනක පක්ෂ නායකයන් අතර විවාදය ජුනි මස 03 ත් 07 ත් අතර දිනක් ලබාදීමට කටයුතු කර තිබෙන බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළා.

මෙම විවාද කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවත් බණ්ඩාර මහතා තවදුරටත් පවසා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button