වලකුඹුර

  • දේශීය

    ගාල්ලේ වෙඩිතැබීමක්

    ගාල්ල, නාගොඩ වලකුඹුර ප්‍රදේශයෙන් වෙඩිතැබීමේ සිද්ධියක් වාර්තාවී තිබෙනවා. පොලීසිය සඳහන් කළේ ඊ​යේ (02) පස්වරුවේ මෙම වෙඩිතැබීම සිදුකර ඇති බවයි. සේවය…

    Read More »
Back to top button