මුජිබුර්

  • දේශීය

    මුජිබ​ර් දිවුරුම් දෙයි

    පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස මුජිබ​ර් රහුමාන් මහතා අද (10) කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දුන්නා. ඩයනා ගමගේ මහත්මියගේ පාර්ලිමේන්තු…

    Read More »
Back to top button