නිරිපොළ

  • දේශීය

    හංවැල්ලේ වෙඩි තැබීම​ක්

    හංවැල්ල, නිරිපොළ ප්‍රදේශයේ වෙඩිතැබීමකින් එක් පුද්ගලයෙකු මියගොස් ඇති බව වාර්තාවනවා. පොලිසිය පවසන්නේ, ඝාතනයට ලක්වු පාතාල සාමාජිකයකුගේ සහෝදරයාට සහ තවත් පුද්ගලයෙකුට…

    Read More »
Back to top button