නවගමුව පොලිස් බල ප්‍රදේශය

  • දේශීය

    නවගමුවේ වෙඩිතැබීමක්

    නවගමුව පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කොරතොට ප්‍රදේශයේ අද (05) පෙර​වරුවේ වෙඩිතැබීමක් සිදුව තිබෙනවා. පොලීසිය පවසන්නේ, කොරතොට ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අලෙවිසැලක්…

    Read More »
Back to top button