චමරි ලෝකයේ පළමු තැනට

  • ක්‍රීඩා

    චමරි ලෝකයේ පළමු තැනට

    ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ එක්දින පිතිකාරිනියන් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පළමු ස්ථානයට පැමිණීමට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් නායිකා චමරි අතපත්තු සමත්ව තිබෙනවා. අන්තර්ජාතික…

    Read More »
Back to top button