දේශීය

රුපියල සහ රත්තරන් මිළ ඉහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (19) නිකුත් කරන ලද මුදල් විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව ඊයේ (18)  දිනයට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් සහ ගැනුම් අගය අද සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් අගය සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 318.26ක් ලෙසයි.

ඊයේ දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් වටිනාකම රුපියල් 317.60 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

මීට අමතරව අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් වටිනාකම රුපියල් 329.60 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති අතර ඊයේ දිනයේ එම අගය 328.83 ක් ලෙස සටහන් වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ අතර රත්තරන් මිලද  ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඊයේ (18) දිනයට සාපේක්ෂව අද (19) දිනයේ රන් මිලෙහි තරමක ඉහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

අද රන්මිල සටහන් වූයේ,

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.22,120.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.176,950.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,280.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.162,250.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,360.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.154,850.00 ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button