දේශීය

පාර්ලිමේන්තු විවාදය ඇරඹේ

පාර්ලිමේන්තුව අද (20) කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

2024 වර්ෂය සඳහාවන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙවත් අයවැය වාර්තාව ඉකුත් 13 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර එහි දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද හයවන දිනටත් සිදුකෙරෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button