දේශීය

අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව අද (18) පෙරවරු 09.30ට කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වී තිබෙනවා.

2024 වර්ෂය සඳහාවන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙවත් අයවැය වාර්තාව ඉකුත් 13 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර එහි දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද පස්වන දිනටත් සිදුකෙරෙනවා.

ඒ අනුව අයවැය දෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් 21 වනදා පස්වරු 6ට පැවැත්වේ.

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය නොවැම්බර් 22 වනදා සිට දෙසැම්බර් 13 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 13 වන දින පස්වරු 6ට පැවැත්වෙන බව පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button