විදෙස්

අමෙරිකාවෙන් යුක්‍රේනයට නවීන දිගු දුර මිසයිල

අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් යුක්‍රේනයට නවීන දිගු දුර මිසයිල ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

යුද විශ්ලේෂකයින් පවසන්නේ, එම මිසයිල පද්ධතිය මගින් රුසියාවට දරුණු ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමට හැකියාව හැකියාව ඇති බවයි.

එළඹෙන සතියේදී ඇමෙරිකානු බලධාරීන් විසින් “ඇටෑකම්ස්” මිසයිල පද්ධතිය යුක්ක්‍රේනයට ලබා දෙන බව අමෙරිකානු මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ, පළ වන මාධ්‍ය වාර්තා පිළිබඳ දෙරටේ බලධාරින් විසින් තහවුරු කිරීමක් තවමත් සිදු කර නැති බවයි.

කිලෝමීටර් 300 දක්වා පරාසයක ඇති ඉලක්ක වෙත එල්ල කළ හැකි මිසයිල පද්ධතියක් යුක්‍රේනයට ලබා දෙනු ඇති බව අමෙරිකානු බලධාරීන් මාධ්‍යට හෙළි කර තිබුණා.

මෙම මිසයිල පද්ධතිය මගින් ඉදිරි පෙළට බොහෝ දුරින් සිටින රුසියානු හමුදා බලඇණිවලට පහර දීමට සහ ප්‍රධාන රුසියානු සැපයුම් මාර්ග, සහ පසුපෙළින් තිබෙන හමුදා බලඇණිවලට සාර්ථකව ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට හැකියාව පවතින බවත්, යුද විශ්ලේෂකයින් මත පළ කර සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button