දේශීය

Starlink සඳහා මූලික අනුමැතිය හිමි​වේ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය පදනම් කරගත් අන්තර්ජාල සේවා සැපයීම සඳහා “Starlink” වෙත ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ මූලික අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමි​න් තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා මේ බව කියා සිටියා.

විධිමත් මහජන අදහස් විමසීමේ ක්‍රියාවලියකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු හෙට (07) දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button