දේශීය

සිපෙට්කෝ පිරවුම්හල් 40 ක තහනම ඉවතට

කිව්.ආර්. කේතයට පටහැනිව ඉන්ධන අළෙවිය කළේ යැයි චෝදනාවට ඉන්ධන නිකුත් කිරීම තහනම් කළ සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 40 ට ලබන අඟහරුවාදා (12 ) සිට ඉන්ධන සපයන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසුවා.

එම ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල තහනම සතියකට පමණක් පැනවූ බව කී එම නිලධාරියා එළඹෙන 11 වැනිදා සතිය සම්පූර්ණ වන නිසා 12 වැනිදා සිට ඉන්ධන ඇනවුම් නිකුත් කරන බව ද සඳහන් කළා.

එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් ඇනවුම් කර ලබාගත් ඉන්ධන තොගවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් කිව්.ආර්. කේතයෙන් පරිබාහිරව නිකුත් කළේ යැයි චෝදනාවට පසුගිය 6 වැනිදා තහනමක් පැනවුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button