දේශීය

කෙහෙළියගේ පෙත්සමට එරෙහිව අතුරු පෙත්සමක්

හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ගොනුකර ඇති පෙත්සමට මැදිහත්වී කරුණු දැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින්ද අතරමැදි පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ, පොදු දේපොළ පනත යටතේ නඩු විභාගය අවසන් වන තෙක් තමන්ව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට මාළිගාකන්ද මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයදී ඇති නියෝගය බලරහිත කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහ​තා ගොනුකර ඇති පෙත්සම සම්බන්ධයෙන්.

අතරමැදි පෙත්සම තුළින් කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන මෙම පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභ කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ඉල්ලා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button