දේශීය

පොලිස් කොස්තාපල්වරියන්ගේ හිඟයක්

ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ පොලිස් කොස්තාපල්වරියන් ප්‍රමාණවත් නොවීමෙන් පොලිස් ස්ථාන පන්සියයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක දෛනික කටයුතුවලට දැඩි බලපෑමක් එල්ලවී තිබෙනවා.

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සමස්ත නිලධාරි නිලධාරිනියන් 81,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සිටිය​ද8 පොලිස් කොස්තාපල්වරියන් සිටින්නේ 8400 පමණක් බව පොලිස් මූලස්ථාන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළා.

උද්ගතවී ඇති තත්ත්වය හමුවේ පොලිස් කොස්තාපල්වරියන් 5000ක් බඳවා ගැනීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානය ඉල්ලීම් කර ඇතත් මෙතෙක් ඒ පිළිබඳව රජයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නැති බව පොලිස් මූලස්ථානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයකු පැවසුවා.

එම නිලධාරියා පැවසුවේ, පොලිස් නිලධාරිනියන් බොහෝ දෙනකු ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිත පොලිස් ස්ථානවල සේවය කළත් දුෂ්කර පොලිස් ස්ථානවලට කාන්තා නිලධාරිනියන්ගේ විශාල අඩුපාඩුවක් පවතින බවයි.

ඒ අනු​ව කාන්තාවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ කාන්තා විමර්ශන සඳහා පොලිස් නිලධාරිනියන් නොවීම නිසා ආරක්ෂක මාතාවන් සිවිල් සමාජයෙන් බඳවා ගත්තත් ඔවුනට ප්‍රමාණවත් වැටුප් නොලැබෙන නිසා ආරක්ෂක මාතාවන්ගේ පුරප්පාඩුවක් පවතිනබව පොලිස් ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button