දේශීය

රජයට විරෝධය පා කොටු​වේ උද්ඝෝශනයක්

වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන රැසක් කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

විරෝධතාකරුවන් විසි​න් රජයේ ක්‍රියා කලාපයට විරෝධය දක්වමින් අද (29) පස්වරු​වේ මෙලෙස විරෝධතාවයක නියැලී තිබුණා.  

වෘත්තිය සමිති පවසන්නේ, අධ්‍යාපන පෞද්ගලිකරණයට, ජාතික සම්පත් විකිණීමට සහ මර්දනය විරෝධය දැක්වීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගෙන මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වූ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button