දේශීය

රොෂාන් පත්කළ කමිටුවක් හරීන් විසිරුවා හරී

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා සම්බන්ධීකරණ කමිටුව විසිරුවා හැරීමට ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පියවර ගෙන තිබෙනවා.

අදාළ කමිටුව ජනවාරි මස 26 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විසිරුවා හැර ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවර්ධනය, ස්වාධීනත්වය සහ විනිවිඳභාවය ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා මෙතෙක් ක්‍රීඩා පනත යටතේ ලියාපදිංචිවී ඇති ක්‍රීඩාවන්ට අදාළව ජාත්‍යන්තර හා දේශීය ක්‍රීඩා සංගම්, සම්මේලන සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් 25 වන දින එවකට ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස රොෂාන් රණසිංහ මහතා එම කමිටුව පත්කරනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button